Música d’orgue a Catalunya – S. XX-XXI

CATALUNYA008

Música d’orgue a Catalunya – S. XX-XXI

Grabación realizada en el órgano Blancafort de la Abadía de Montserrat.

Xavier Montsalvatge (1912-2002)
Obstinat
Aureola per a  una imatge de Ramon Amadeu

Frederic Mompou (1893-1987)
Pastoral

David Padrós (1942)
Sis diferències sobre un tema popular mallorquí

Josep Cercós (1925-1989)
Passacaglia

Josep Soler (1935)
Fuga sobre un tema de la Passacaglia de Josep Cercós
Coral y Tiento Partido

Josep Maria Mestres Quadreny (1929)
Aire enfadós

Jordi Cervelló (1935)
Impromptu-Fantasia